Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 17, 2021 in Różności |

Tłumaczenia zwykłe a przysięgłe- różnice

Tłumaczenia zwykłe a przysięgłe- różnice

Prawie każdy z nas zetknął się z tekstem w języku obcym podczas swojej pracy. W wielu przypadkach nie jest potrzebny specjalista, który przetłumaczy dany dokument. Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego i kiedy konieczne jest skorzystanie z usług specjalisty? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Różnice między tłumaczeniem zwykłym a urzędowym

Teksty zwykłe to książki, broszury, instrukcje jakiegoś urządzenia czy korespondencja mailowa w języku obcym. W takim przypadku wystarczy zwykły tłumacz, niekoniecznie profesjonalista. Inaczej sprawa wygląda jeśli chcesz przetłumaczyć dokumenty urzędowe takie jak testament, dokumenty pojazdu sprowadzonego zza granicy, akty urodzenia, małżeństwa i zgonów.

Tłumacz zwykły a przysięgły

Tłumaczem zwykłym może być właściwie każda osoba, która zna język obcy w stopniu umożliwiającym rzetelną pracę. Aby zostać tłumaczem przysięgłym konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań. Taka osoba musi znać jezyk polski, być obywatelem Polski lub jednego z państw członkowskich UE, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie mieć na swoim koncie wyroków za przestępstwa ( także nieumyślne) posiadać co najmniej tytuł magistra ( niekoniecznie filologii) oraz zdać egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego.

Dlaczego konieczne są specjalne uprawnienia tłumaczy przysięgłych?

Tłumacz przysięgły przekłada z języka obcego lub na język obcy dokumenty urzędowe. Oprócz doskonałej znajomości języka, konieczna jest także znajomość terminów prawnych i zachowanie odpowiednich procedur urzędowych. Osoba ta uwierzytelnia dokumenty i ponosi za nie odpowiedzialność. Z tego powodu powstały specjalne wytyczne dotyczące tłumaczeń przysięgłych i tłumaczy. W przypadku dokumentów urzędowych konieczne są tłumaczenia przysięgłe.