Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on cze 9, 2021 in Transport |

Transport publiczny a ochrona środowiska

Transport publiczny a ochrona środowiska

Transport publiczny to ważny element życia każdej społeczności, ale często nie zwracamy uwagi na wpływ, jaki ma na środowisko. Przede wszystkim, transport publiczny to duży obszar emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym, transport publiczny wymaga infrastruktury i narzędzi zapewniających ochronę środowiska oraz zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza i wody. W artykule przedstawimy kilka najważniejszych zagadnień związanych z transportem publicznym i jego wpływem na środowisko.

 1. Co to jest transport publiczny?
  Transport publiczny to ogólna nazwa dla wszelkiego rodzaju usług transportowych, które są dostępne dla społeczeństwa. Najczęściej w tej kategorii mieszczą się autobusy, tramwaje, pociągi, metro, busy i taksówki, które oferują pasażerom możliwość przemieszczania się z punktu A do punktu B.

 2. Wpływ transportu publicznego na środowisko
  Transport publiczny generuje znaczące ilości emisji szkodliwych gazów, takich jak tlenki węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, węglowodory i pyły lotne. Te emisje sprzyjają zanieczyszczeniu powietrza i atmosfery, skutkując poważnymi problemami zdrowotnymi oraz wpływają na zmiany klimatyczne. Zanieczyszczenie powietrza wpływa na zwiększenie stężenia cząstek stałych, związków organicznych i metali ciężkich, co z kolei wywołuje astmę, choroby układu krążenia, nowotwory lub neurologiczne zaburzenia.

 3. Korzyści środowiskowe wynikające z korzystania z transportu publicznego
  Należy pamiętać, że korzystanie z transportu publicznego przynosi korzyści dla środowiska. Przede wszystkim, każde dodatkowe auto na drodze zwiększa emisję gazów cieplarnianych, więc zmniejszenie ilości samochodów na drogach może mieć korzystny wpływ na środowisko. Zarówno autobusy jak i tramwaje wykorzystują alternatywne źródła energii, takie jak biopaliwa i elektryczność, dlatego są uważane za bardziej ekologiczne.

Kilka innych korzyści wynikających z korzystania z transportu publicznego to:

 • Ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem samochodu.
 • Ograniczenie liczby wypadków drogowych i zmniejszenie ryzyka poważnych obrażeń wypadkowych.
 • Ułatwienie dostępu do miejsc, które mogą być trudno osiągalne samochodem.
 1. Jakie dodatkowe kroki należy podjąć w celu ochrony środowiska?
  Aby transport publiczny był jak najbardziej ekologiczny, muszą być podjęte dodatkowe kroki, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Wymagane są inwestycje w uzyskanie odpowiedniego sprzętu, takiego jak silniki elektryczne, filtry do usuwania zanieczyszczeń i opony niskościeralne. Należy również upowszechnić ideę wykorzystywania energii odnawialnej, co pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, każdy użytkownik transportu publicznego może wdrożyć kilka prostych działań, a więc:
 • Korzystanie z transportu publicznego, zamiast jeżdżenia samochodem.
 • Dbać o swoje środowisko poprzez recykling, segregowanie odpadów oraz dobór ekologicznych produktów.
 1. Podsumowanie
  Niezwykle ważnym aspektem użytkowania transportu publicznego jest dbałość o środowisko. Coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę i wybiera transport publiczny, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Aby jednak transport publiczny rzeczywiście stał się bardziej przyjazny dla środowiska, jeszcze wiele inwestycji i działań musi być wdrożonych. Również ludzie muszą zrozumieć i zacząć praktykować prośrodowiskowe postawy, by korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu.