Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 25, 2021 in Transport |

Transport publiczny a dostępność dla osób niepełnosprawnych

Transport publiczny a dostępność dla osób niepełnosprawnych

Transport publiczny – jakie problemy napotykają osoby niepełnosprawne?

Dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kluczowych problemów, z jakim zmagają się systemy transportu publicznego. Brak wygody i udogodnień spotęgowany barierami architektonicznymi i technologicznymi, wpływa na niską jakość życia i ogranicza samopoczucie osób z niepełnosprawnościami. W Polsce transport miejski, szczególnie w mniejszych miastach, wciąż pozostaje poza zasięgiem wielu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Czego brakuje w polskim transporcie publicznym i czy powinniśmy uczyć się od państw bardziej wypracowanych w tej kwestii?

Infrastruktura

W Polsce wciąż wiele przystanków autobusowych i tramwajowych nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości wejścia bezpośrednio do pojazdu, a często brakuje również ramp i stabilnych poręczy. Takie niedogodności są nie do zaakceptowania, szczególnie w miastach, gdzie transport publiczny stanowi jedyną opcję dotarcia do pracy, szkoły i innych miejsc. W kraju, gdzie ponad 2 miliony osób posiada pełnoprawnie świadectwo niepełnosprawności, należy wyraźnie i konsekwentnie dążyć do ulepszania infrastruktury transportowej. Potrzebne są lepsze rampy, poręcze oraz schody ruchome. W kraju brak także specjalnych autobusów dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie kierowców

Szkolenie kierowców, będzie miał kluczowe znaczenie przy poprawie sytuacji po po stronie przewoźników. W Polsce, poziom świadomości na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami pozostawia wiele do życzenia. Często zdarzają się sytuacje, w których kierowcy odmawiają obsługi lub zapewnienia pomocy, jednocześnie nie stosując instrukcji dotyczących transportu osób niepełnosprawnych umieszczonych w samochodach. Dlatego właśnie ważne jest, aby przewoźnicy regularnie i skutecznie szkolili swoich pracowników w tym zakresie.

Opłaty

Opłaty za transport publiczny, to kolejny problem, z którym spotykają się osoby niepełnosprawne. W wielu miastach w Polsce, wprawdzie przewiduje się pewne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, jednak wciąż są one zmuszone do ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z korzystaniem z transportu miejskiego. Należy zrozumieć, że dla osób niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji finansowej, te koszty są nieprawdopodobnie wysokie. Istnieją próby poprawy tej sytuacji, np. przez wprowadzenie zniżek w ramach specjalnych programów rządowych, ale wciąż jest to za mało.

Kontrola jakości

Właściwa kontrola jakości świadczonych usług to element niezwykle ważny w procesie poprawy dostępności do transportu publicznego osób niepełnosprawnych. Należy kontrolować czas spędzany na każdym przystanku przez kierowców i czas odjazdu, dbać o właściwe wykorzystywanie zewnętrznych urządzeń, takich jak rampy, poręcze itp.

Postępowanie takie zapewni lepsze usługi i pozwoli na dalszą rozbudowę systemu transportu publicznego. Poprawa dostępności do środków transportu to ważny element tworzenia otwartego społeczeństwa, a wysoka jakość usług jest podstawą godnego życia i stabilności emocjonalnej dla osób z niepełnosprawnościami.